Körkortsbehörighet BE

Du får även dra en eller flera släpvagnar som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg.

Åldersgränsen för BE är 18 år.

Andra begränsningar för att köra släp

Tidigare har det funnits en begränsning om att en släpvagns totalvikt inte får överskrida bilens tjänstevikt. Den begränsningen är borttagen sedan 19 januari 2013.

Priser BE Körkort

  • Teorikurs inkl. studiemateriel och elevcentralen 2 000 kr
  • Elevcentralen inkl. studiemateriel 1 300 kr
  • Körklektion á 60 minuter 1 000 kr
  • Lån av ekipage vid uppkörning 1 200 kr
Kurser